Den första raden in trollens själv skriven bok

med sina egen trollkringel-skrift

(i sagan Trollioteket)

 

829 hittillsvarande gäster intresserade sig för trollkringelskriften

om interessen loda ner gärna trollskriften

efteråt bara kupera till C:\Windows\Fonts

 

== klart ==

 

för användning väljer skrifttypen Trollkringel

(Kanske du måst starta om datorn)

deutsch
svenska
Die Trolle - wie sie leben